Lokalizacja cmentarzy

Białopole, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Bronowice, pow. Kozienice MGGL, SYGN. 1168
Bzin (?), pow. Końskie MGGL, SYGN. 1168
Czerniczyn, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Dołhobyczów, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Dulniki, pow. Zamość MGGL, SYGN. 1168
Gm. Huta Krzeszowska, MGGL, SYGN. 1168
Góra Pacławska, pow. Kozienice MGGL, SYGN. 1168
Horodło, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Horyszów Ruski, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Izbica, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Kotlice, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Kozłów, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Krasiczyn, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Krynice, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Lublin, MGGL, SYGN. 1168
Luboszyce, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Łętkowice, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Łopiennik, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Miączyn, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Michałowice, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Molendy, pow. Kozienice MGGL, SYGN. 1168
Nieżków, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Palecznica, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Pawłów, pow. Chełm MGGL, SYGN. 1168
Poturzyn, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Pow. Opatów, pow. Opatów MGGL, SYGN. 1169
Proszowice, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Przewoszowice, pow. Dąbrowa MGGL, SYGN. 1168
Racławice, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Rejowiec, pow. Chełm MGGL, SYGN. 1168
Rudnik, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Rzeżuśnia, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Sitaniec, pow. Zamość MGGL, SYGN. 1169
Skowronno, pow. Pińczów MGGL, SYGN. 1169
Słomniki, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Sosnów, pow. Kozienice MGGL, SYGN. 1168
Stanisławice, pow. Kozienice MGGL, SYGN. 1168
Stepankowice, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Szczekociny, pow. Włoszczowa MGGL, SYGN. 1169
Tarnawatka, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Tarnogóra, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Tczyca, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Telatyn, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Tyszowce, pow. Tomaszów MGGL, SYGN. 1169
Wereszczyn, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Wielki Książ, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Wierzchowisko, pow. Miechów MGGL, SYGN. 1168
Włodowice, pow. Dąbrowa MGGL, SYGN. 1168
Włostowice, pow. Puławy MGGL, SYGN. 1169
Wola Sienicka, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Wolajewice, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1168
Wolica Uchańska, pow. Hrubieszów MGGL, SYGN. 1169
Woronów, pow. Lubartów MGGL, SYGN. 1168
Zakrzew, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168
Żółkiewka, pow. Krasnystaw MGGL, SYGN. 1168

Inne materiały

Cmentarze i pochowani na nich według nazw komend powiatowych: NOWORADOMSK, BUSK, BIŁGORAJ, CHEŁM MGGL, SYGN. 1164
Korespondencja Ministerstwa Wojny w Wiedniu z Inspektoratem Grobów Wojennych przy Generalnym Gubernatorstwie Wojskowym w Lublinie. Są to informacje o rozlokowaniu poszczególnych pułków w okresie sierpień – październik 1916 r. Dotyczą one miejscowości na terenie b. Królestwa Polskiego, Galicji, Wołynia, Polesia, a sporadycznie nawet Czarnogóry (Cetynia). MGGL, SYGN. 1438