logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD  Home  >  BIP - AGAD  >  Zasób  >  Inwentarze  >  Genealogia  >  Metodyka  >  Działalność  >
Publikacje źródłowe
Projekt "Ukraina poł. XVI - poł. XVII w."
Informacje o książkach wydawanych przez AGAD
Kultura+

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów 1190-1945

 • 1 Dokumentacja pergaminowa w Zbiór dokumentów pergaminowych AGAD, nr 7212-8355, 8385-8437 i 8681 [1178] 1190-1878
 • 2 "Dokumenty historyczne" XV-XX w.; [1387]-1942
 • 3 Listy domów panujących 1547-1818
 • 4 Listy książąt Radziwiłłów 1530-1884; kop.: 1620-1790
 • 5 "Listy domów obcych" 1531-1921
 • 6 Diariusze XVII-XVIII w.
 • 7 Akta wojskowe 1347, 1567-1821, 1865
 • 8 Akta dotyczące duchowieństwa 1514-1891
 • 10 Dokumenty domów obcych XVI-XIX w.
 • 11 Dokumenty familijne 1446-1938
 • 12 "Archiwum z Berlina przywiezione" 1815-1861
 • 13 "Archiwum familijne sekretne" 1781-1904
 • 14 Akta opieki nad księciem Dominikiem Radziwiłłem i Prokuratoria Poradziwiłłowskiej Masy XVI w. - 1835
 • 15 Akta ordynacji nieświeskiej 1488-1859
 • 16 Akta ordynacji kleciej i dawidgródeckiej XVI-XIX w.
 • 17 Akta starostw 1536-1827
 • 18 Akta posiadłości miejskich Radziwłłów 1520-1876
 • 19 Akta fabryk i zakładów przemysłowych 1632-1889
 • 20 Akta dotyczące handlu spławnego 1608-1892
 • 21 Akta tyczące się sług i rzemieślników domu ks. Radziwiłłów 1586-1839
 • 23 Dokumenty do dóbr służące 1497-1842
 • 24 Zbiór map i planów [w:] Zbiór kartograficzny AGAD, teka 415-453 1749-1916
 • 25 Inwentarze dóbr 1536-1893
 • 26 Rejestry skarbców i wszelkiego ruchomego majątku 1563-1819
 • 27 Sumariusze i inwentarze archiwów radziwiłłowskich [XVI w.] 1616-1947
 • 29 Akta ekonomiczne 1570-1913
 • 30 Gazetki pisane 1594-1788, 1808
 • 31 Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w.

Plan pracy Pracowni Naukowej AGAD w 2014 r.
Czas zwykły:
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00
Wietrzenie Pracowni Naukowej odbywa się w godzinach: 12.15 - 12.30, 17.00 - 17.15
Podczas wietrzenia należy opuścić Pracownię Naukową
Czas skrócony:
18 kwietnia (Wielki Piątek) od 9.00 do 12.00
30 kwietnia, środa od 9.00 do 16.00
18 czerwca, środa od 9.00 do 16.00
31 października, piątek od 9.00 do 12.00
Zamknięta:
1 stycznia, środa (Nowy Rok)
6 stycznia, poniedziałek (Trzech Króli)
21 kwietnia, poniedziałek (Wielkanoc)
1 maja, czwartek (Święto Pracy)
2 maja, piątek
19 czerwca, czwartek (Boże Ciało)
20 czerwca, piątek
10 listopada, poniedziałek
11 listopada, wtorek (Święto Niepodległości)
24 grudnia, środa (Wigilia)
25 grudnia, czwartek (I Dzień Świąt)
26 grudnia, piątek (II Dzień Świąt)
30 grudnia, wtorek
31 grudnia, środa (Sylwester)
Kontakt telefoniczny
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 429 (Pracownia Naukowa)
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 427
(+ 48)(22) 831-54-91 w. 446
W sierpniu Pracownia Naukowa jest zamknięta.
Ponadto Pracownia Naukowa jest zamknięta w soboty i niedziele.