Spuścizna żołnierzy-powstańców

 1. orzełek
 2. wycięty z pluszu, AGAD, Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 1205, s. 114a
 3. kolorowa akwarelka
 4. przedstawiająca oddział powstańczy, AGAD, Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 1205, s. 116
 5. wiersz
 6. „Ułańska Pika”, AGAD, Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 1205, s. 115
 7. rycina
 8. przedstawiająca szarżę powstańców, AGAD, Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim, sygn. 7, s. 117
 9. „piosenka borowa”
 10. , AGAD, Audytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim, sygn. 7, s. 84

  Powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej prowadzonej przez oddziały złożone ze strzelców, kosynierów i kawalerii. Początkowo siły zbrojne zorganizowane zostały w obrębie jednostek podziału administracyjnego kraju (podzielone na województwa i poszczególne oddziały). Takie działania, prowadzone na dużym obszarze zmuszały Rosjan do zaangażowania znacznej liczby wojsk i wielotygodniowych pościgów za pojedynczymi partiami powstańczymi. Partyzancki charakter walk, konieczność ciągłego rozbijania obozowisk, ciężkie warunki bytu, długie przemarsze, a jednocześnie chęć walki, zmierzenia się z wrogiem, zaowocowały liczną spuścizną dokumentującą codzienne bytowanie członków partii powstańczych, niekiedy prostych żołnierzy, piszących wzruszające listy do rodzin, układających powstańcze pieśni; dziełem ich rąk są zachowane emblematy powstańcze, czy ryciny ilustrujące potyczki z wrogiem lub obozowe życie. [opr. Dorota Lewandowska]