skan nr 9, komisja wyznań (1974 kB)

Akta z kancelarii Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 96.