strona tytułowa (2271 kB) lista posłów (2648 kB) lista senatorów (2151 kB)

Diariusz Sejmu Królestwa Polskiego z 1818 r., lista posłów i senatorów na sejm 1818 r.,
AGAD, Sejm i Senat Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, sygn. 11, s. 1, 6-8.