grzbiet (629 kB) protokół (1450 kB) strona tytułowa (1806 kB)

Księga protokołów posiedzeń I Rady Stanu Królestwa Polskiego z 1816 r.,
AGAD, I Rada Stanu KP, sygn. 323, ozdobna strona tytułowa i s. 2.