grzbiet (703 kB) protokół (1708 kB) strona tytułowa (2201 kB)

Księga protokołów posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 1817 r.,
AGAD, Rada Administracyjna KP, sygn. 5, ozdobna strona tytułowa i s. 231-232.