skan nr 5. podpis zajączka (1488 kB)

Podpis (oryg.) Józefa Zajączka (1752-1826), mianowanego przez Aleksandra I generałem piechoty i pierwszym namiestnikiem Królestwa Polskiego, który to urząd sprawował w l. 1815-1826; cechował się uległością wobec władz rosyjskich i wielkiego księcia Konstantego; w 1818 r. otrzymał od cesarza Rosji tytuł książęcy, AGAD, I Rada Stanu Królestwa Polskiego, podpis pod protokołem posiedzenia Rady z 1816 r.,
AGAD, I Rada Stanu KP, sygn. 323, s. 34.

2. zajączek (5398 kB)

Odezwa namiestnika Józefa Zajączka do Narodu, Warszawa, 1 I 1816 r.,
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 119, s. 74.