3. przysięga (2997 kB)

Rota przysięgi na wierność w Królestwie Polskim składana przez urzędników,
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 119, s. 6.