dziennik_praw_i_0001 (2518 kB) dziennik_praw_i_0102-0103 (2384 kB)

Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z 27 XI 1815 r., podpisana przez cesarza rosyjskiego i króla polskiego Aleksandra I,
Dziennik Praw KP, t. 1, 1815 r., s. 2-3, 102-103 (całość na s. 2-103).
Oryginalny tekst konstytucji przechowywany jest w Archiwum Państwowym Federacji Rosyjskiej w Moskwie.