1. program obchodu (3585 kB)

Program obchodu uroczystości ogłoszenia Królestwa Polskiego w dniu 20 VI 1815 r. , Warszawa, 16 VI 1815 r.,
AGAD, Nabytki Oddziału III, sygn. 119, s. 2.