dziennik_praw_xiv_0172-0173 (2058 kB) dziennik_praw_xiv_0174-0175 (2071 kB) dziennik_praw_xiv_0176-0177 (2051 kB)

Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego nadany 26 II 1832 r. przez cesarza Mikołaja I po upadku powstania listopadowego w miejsce zniesionej Konstytucji Królestwa Polskiego,
Dziennik Praw KP, t. 14, 1832 r., s. 172-177 (całość na s. 172-249).