dekret 1 (1432 kB) dekret 2 (1612 kB)

Dokument potwierdzający funkcjonowanie Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie, wystawiony przez cesarza Rosji Aleksandra I, 15/27 III 1816 r. w Petersburgu,
AGAD, Towarzystwo Warszawskie Królewskie Przyjaciół Nauk, sygn. 82, s. 11-12.