skan nr 13, krpis (1863 kB)

Akta z kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu,
AGAD, KRPiS, sygn. 1318.