grzbiet (767 kB) odznaczeni (1734 kB)

Akta z kancelarii Komisji Rządowej Wojny,
AGAD, KRW, sygn. 69c:
Protokół ozdobionych Orderem Virtuti Militari, k. 39v-35 (m. in. wpisy z 1819 r. dot. późniejszych generałów: Józefa Hauke (Bosaka), poz. 466 i Jana Skrzyneckiego, poz. 479).