skan nr 11, krsw (1369 kB)

Akta z kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji,
AGAD, KRSW, sygn. 103.