odezwa rządu tymczasowego

Odezwa Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego do Polaków, wydana w imieniu cesarza Rosji Aleksandra I, z 22 VI 1815 r., podpisana przez prezesa Rządu Wasilija Łanskoja i pozostałych członków,
AGAD, Rząd Tymczasowy KP, sygn. 173, s. 18.