mapa

2. Mapa Królestwa Polskiego (ok. 1837-1841, w prac. litogr. Kośmińskiego i jego nakładem)
AGAD, Zbiór Kartograficzny, sygn. 43-1