logo Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Central Archives of Historical Records in Warsaw
Tabulatorium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum
AGAD

Metrica Regni Poloniae Digitalis

Metryka Koronna z czasów Kazimierza Jagiellończyka - tomy: MK 10, MK 11.
Księgi Poselstw - tomy LL 01, LL 02, LL 03, LL 04, LL 05, LL 06, LL 07, LL 08, LL 09, LL 10, LL 11, LL 12, LL 13, LL 14, LL 15, LL 22, LL 23.
Metryka Koronna z czasów Zygmunta Augusta - tomy: MK 77, MK 78, MK 80, MK 82, MK 83, MK 84, MK 85, MK 86, MK 87, MK 93, MK 95, MK 97, MK 99, MK 100, MK 101, MK 105, MK 107, MK 108, MK 109, MK 110.